Menu
Korean Culture Live - Trang Thông Tin Về Văn Hóa Hàn Quốc | Kclive.vn

Heart Mall

coming soon 07.02.2017

HEART MALL là không gian mua các ưu đãi đa dạng bằng Heart Point (điểm tim) Dự tính sẽ cập nhật thêm nhiều ưu đãi khác

HEART MALL ĐƯỢC CHIA THÀNH 2 KHÔNG GIAN GIAO DỊCH

h-icon

FANCULB

Là nơi mua các ưu đãi cần thiết dành cho fanclub bằng tài khoản của fanclub
h-icon

MEMBER

Là nơi mua các các ưu đãi cá nhân bằng tài khoản cá nhân
Sử dụng Heart Point (điểm tim) để mua nhiều ưu đãi khác nhau.
Ưu đãi được định và thể hiện số lượng cũng như thời hạn, dự định sẽ cập nhật thêm nhiều ưu đãi đa dạng.
(Dưới đây là những ưu đãi dự tính. Nội dung và giá Heart Point (điểm tim) có thể thay đổi)
img-tl