PRE OPENNING!

COMING SOON

Kênh truyền thông tổng hợp về Hallyu - KCLIVE

CUỘC TRANH TÀI
kỷ niệm ngày ra mắt
15.05 - 15.06

Nội dung cuộc tranh tài:

1. Tham gia sự kiện đặc biệt với tổng tiền thưởng 100 triệu đồng

2. Có thể đăng ký làm EDITOR và viết báo sau khi gia nhập làm hội viên

PRE OPENNING!

ĐĂNG KÝ LÀM EDITOR VIẾT BÁO VÀ NHẬN GIẢI THƯỞNG NÀO!
“Tuyển chọn EDITOR năng động, tài năng trong một tháng”

Giải thưởng

10 triệu

Hạng 1

(1 người)

07 triệu

Hạng 2

(2 người)

05 triệu

Hạng 3

(4 người)

02 triệu

Hạng 4

(20 người)

Balo
499k R3 Back Pack

Hạng 5

(50 người)

Tiêu chuẩn đánh giá bài viết của người chơi

Tổng lượt xem 50%

Google Analytics kiểm tra lượt xem

Điểm đánh giá 50%

Ban quản trị đánh giá bài viết