KCLIVE đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc quan tâm tới các thông tin cá nhân bằng cách dành thời gian ghé thăm trang web của chúng tôi. Chúng tôi dự định cung cấp cho bạn quyền kiểm soát thông tin nhiều nhất có thể bởi vì việc bạn cảm thấy thoải mái khi ghé thăm website là sự vinh hạnh của chúng tôi.
Tuy nhiên, sẽ có những thời điểm mà chúng tôi có thể sẽ cần thông tin từ bạn để cung cấp dịch vụ tốt nhất mà bạn muốn. Vì vậy, chính sách bảo mật của KCLIVE được tạo ra để bảo vệ, tôn trọng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng.
Chính sách bảo mật của chúng tôi được áp dụng cho việc thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng được trình bày như dưới đây:

TỔNG QUAN

Để xử lý giao dịch của bạn và cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cần thu thập thông tin liên lạc và thông tin thanh toán của bạn (ví dụ, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, hóa đơn và thông tin thanh toán, v.v..). Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu này để xử lý các giao dịch của bạn, và với sự cho phép của bạn, gửi cho bạn thông tin về khuyến mại đặc biệt và giảm giá mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai. Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên khác, trừ trường hợp:
(i) Cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
(ii) Nếu bạn tự nguyện đồng ý cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin đó với các bên thứ ba.

SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc truy cập vào các trang web của chúng tôi không yêu cầu bạn phải cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, bạn có thể tự nguyện cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, tên bạn, chức danh, công ty, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, hóa đơn thanh toán và thông tin thanh toán và dữ liệu liên quan khác. Xin lưu ý rằng câu hỏi hoặc nhận xét được gửi bởi bạn cũng có thể bao gồm thông tin cá nhân liên quan đến bạn.
Thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi có thể được sử dụng cho một số mục đích kinh doanh của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn:
+ Cung cấp thông tin hoặc dịch vụ tương tác theo yêu cầu của bạn thông qua trang web của chúng tôi, địa chỉ e-mail của bạn hoặc nơi bạn đã chọn để được cung cấp các thông tin đó bằng thư, địa chỉ của bạn.
+ Để giao tiếp tốt hơn với bạn về các dịch vụ và kinh doanh của chúng tôi, và để cải thiện hoạt động của chúng tôi và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của bạn.
+ Để quản lý hiệu quả và thực hiện bất kỳ nghĩa vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể cần thỏa thuận với bạn. Để liên lạc với bạn và tìm kiếm thông tin phản hồi của bạn về các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu từ chúng tôi.
+ Để cung cấp cho bạn sự tiện lợi và thoải mái tải về thông tin dịch vụ của chúng tôi, dịch vụ đặt hàng và tận dụng một số tính năng khác trên trang web của chúng tôi.
+ Để tạo ra các dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn trong tương lai.
+ Để xử lý các ứng dụng cho các đơn hàng của bạn. Để dự đoán và giải quyết vấn đề với bất kỳ hàng hóa, dịch vụ do chúng tôi cung cấp cho bạn.
+ Trong trường hợp bạn chọn để có được dịch vụ của chúng tôi như được mô tả trong Hợp đồng Dịch vụ khách hàng, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp, và chúng tôi được yêu cầu phải thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
+ Trừ khi bạn tự nguyện đồng ý, các thông tin cá nhân của bạn được thu thập trên website của chúng tôi sẽ không được KCLIVE hay bất kì bên thứ ba nào được thuê bởi KCLIVE sử dụng cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Tuy nhiên, những thông tin như vậy có thể được chúng tôi sử dụng, và chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin này với các chi nhánh, đại lý, các nhà cung cấp thứ ba hay các nhà thầu của chúng tôi cho các mục đích khác ngoài tiếp thị trực tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn, việc lưu trữ các thông tin này trên các server máy tính được đặt ngoài vùng lãnh thổ quốc gia cư trú hoặc cho các đơn hàng dịch vụ của riêng bạn được chính bạn đặt hàng. Lấy ví dụ, việc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn có thể bao gồm nhưng không giới hạn việc truyền tải thông tin này với quốc gia khác nơi các chi nhánh, đại lý, các nhà cung cấp thứ ba hoặc các nhà thầu của chúng tôi tọa lạc. Chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các chi nhánh, đại lý, các nhà cung cấp thứ ba và nhà thầu của chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn phù hợp với chính sách bảo mật này.

Thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi thu thập có thể được sử dụng, trong phạm vi được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật pháp, kết hợp với việc bảo vệ, hoặc điều tra an ninh pháp luật, phối hợp với các cơ quan chính phủ, tuân thủ theo các yêu cầu về pháp lý hay bảo vệ hoặc đứng ra bảo bệ cho quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi thu thập cho các mục đích khoa học, lịch sử hay thống kê; những thông tin như vậy khi được cung cấp sẽ được chúng tôi loại bỏ tất cả các thông tin đặc biệt hoặc liên quan đến việc nhận dạng cá nhân từ các dữ liệu đó.Bằng cách truy cập vào website của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật này và việc chúng tôi tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân được thu thập từ trong quá khứ từ bạn.

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn sẽ được coi là đã đồng ý để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn theo cách phù hợp với các điều khoản của chính sách bảo mật này.

THÔNG TIN KHÔNG MANG TÍNH CÁ NHÂN

Các thông tin được cung cấp bởi trình duyệt web của bạn sẽ tự động được thu thập bởi website của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, tên miền của bạn, tên người dùng hoặc các thông tin khác được cung cấp bởi ổ cứng từ máy tính của bạn. Những thông tin này không phải là thông tin cá nhân dựa trên các mục đích của chính sách bảo mật này. Xin lưu ý rằng các thiết lập của trình duyệt web của bạn sẽ xác định số lượng thông tin được cung cấp từ máy tính của bạn cho website của chúng tôi. Vui lòng tham khảo các hướng dẫn về trình duyệt web của bạn để tìm hiểu thêm về các tính năng bảo mật của nó và loại thông tin mà nó có thể gởi đến các website bên ngoài.

Thông tin được cung cấp bởi trình duyệt web của bạn cho website của chúng tôi có thể được chúng tôi sử dụng để theo dõi sự di chuyển của bạn, trong và sau khi ra khỏi website. Ví dụ, chúng tôi có thể thao dõi các website của bên thứ ba mà bạn đã ghé thăm trước khi ghé thăm trang website của chúng tôi, những trang cụ thể bạn ghé thăm trong website của chúng tôi hay các website của bên thứ ba mà bạn ghé thăm sau khi rời khỏi website của chúng tôi. Những sự theo dõi này hỗ trợ chúng tôi phát triển các dữ liệu thống kê nội bộ hữu ích trong việc tìm hiểu cách khách đến, sử dụng và rời khỏi trang web. Hơn nữa, những dữ liệu thống kê như vậy hỗ trợ chúng tôi quản lý trang web tốt hơn. Trong những nỗ lực như vậy, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý nhất để đảm bảo rằng cá nhân bạn không thể bị định danh từ những thông tin này.

Những thông tin được thu thập sẽ chỉ được chúng tôi sử dụng để hỗ trợ cung cấp cho bạn một dịch vụ hữu ích và tuyệt vời ở website của chúng tôi. Có thể trong tương lai, chúng tôi có thể cung cấp các website của bên thứ ba khả năng liên kết đến trang web của chúng tôi và thu thập thông tin liên quan đến số lượng người dùng liên kết đến trang website của chúng tôi từ một trang thứ ba như vậy. Trong việc chia sẻ thông tin này, chúng tôi sẽ áp dụng những nỗ lực hợp lý nhất để đảm bảo rằng cá nhân bạn không thể bị định danh từ những thông tin này.

SỬ DỤNG COOKIES

Cookies là một công nghệ bạn có thể sử dụng để có được các thông tin phù hợp từ một website. Cookie là một yếu tố dữ liệu mà website gởi đến trình duyệt web của bạn và sau đó có thể được lưu trữ bởi máy tính của bạn trên ổ cứng. Bạn có thể sửa đổi các thiết lập của trình duyệt web để nó thông báo cho bạn mỗi khi bạn nhận được một cookie, cung cấp cho bạn một cơ hội để quyết định việc có chấp nhận hay không chấp nhận cookie này. Vui lòng tham khảo các hướng dẫn đến trình duyệt của bạn để tìm hiểu them về các tính năng bảo mật và những loại thông tin nó có thể gởi cho các trang web bên ngoài. Chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu, chẳng hạn chư cookie, trên ổ cứng máy tính của bạn khi bạn ghé thăm trang website của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng những dữ liệu này cho việc quản trị website, hỗ trợ hoạt động của bạn trên website hay các thống kê phân tích. Hơn nữa, những dữ liệu này sẽ tạo điều kiện cho việc bạn sử dụng trang web và cho phép bạn không cần phải nhập lại thông tin cá nhân mỗi lần bạn ghé thăm website. Việc tẩy xóa hay ngăn chặn các dữ liệu đó có thể hạn chế nhiều tính năng có sẵn dành cho bạn trên trang website của chúng tôi.

AN NINH

Sự an toàn của tất cả các thông tin cá nhân của bạn là điều chúng tôi quan tâm nhất. Nhìn chung, chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng chuyển cho chúng tôi các thông tin để lập hóa đơn và thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn tới, các thông tin thẻ tín dụng để đăng kí trên website chúng tôi cho mục đích sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Trong trường hợp bạn được yêu cầu cung cấp thông tin để lập hóa đơn và thanh toán, chúng tôi vận chuyển những thông tin như vậy theo một định dạng mã hóa. Xin lưu ý rằng những thông tin được gởi qua email không nên được xem là một phương tiện giao tiếp an toàn – ngay cả khi những email như vậy đã được mã hóa. Tài khoản KCLIVE của bạn được bảo vệ bởi mật khẩu mà chỉ có bạn mới có quyền truy cập và xin thông tin liên quan đến tài khoản của bạn. Bạn không nên tiết lộ mật khẩu cho bất kì ai. Hãy nhớ đăng xuất khỏi tài khoản KCLIVE của bạn và đóng trình duyệt web khi bạn đã hoàn thành phiên duyệt web của mình để đảm bảo rằng các bên khác không để truy cập vào tài khoản hay thông tin cá nhân của bạn.

CÁC HYPERLINKS

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết hyperlinks đến các trang KCLIVE khác hoặc các website bên ngoài có thể được cung cấp vì sự thuận tiện của bạn. Ngoài ra, bạn có thể có liên kết trang web của chúng tôi từ website của một bên thứ ba. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho các chính sách và sự thực thi của các website của bên thứ ba, ngay cả khi bạn đã truy cập sử dụng các hyperlinks được cung cấp trên website của chúng tôi. Chúng tôi không cung cấp bất kì sự đảm bảo hay hứa hẹn nào liên quan đến các chính sách thu thập dữ liệu của các trang web đường dẫn hyperlinks mà bạn ghé thăm. Hơn nữa, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với quản trị viên của website của bên thứ ba nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật của họ.

TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Chúng tôi không cung cấp sản phẩm dịch vụ cho trẻ em sử dụng. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng trang website của chúng tôi khi có sự kèm cặp, giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này, xin vui lòng gởi email cho chúng tôi tại [email protected] và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết câu hỏi của bạn. Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào trong tương lai. Nếu chúng tôi quyết định thực hiện bất kì thay đổi nào trong tương lai về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như đã nêu trong chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng một thông báo trên trang web của chúng tôi. Trong trường hợp bạn muốn xem lại, thay đổi hay xóa bất kì thông tin cá nhân nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong khi ghé thăm trang web, xin vui lòng liên hệ quản trị website tại [email protected].

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật theo địa chỉ email: [email protected]