KCLIVE là nền tảng K-FASHION & LIFESTYLE SHOPPING PLATFORM

Chúng tôi dự định sẽ mang đến cho các bạn fan Hallyu những câu chuyện về văn hóa Hàn Quốc của KLIVE thông qua LIME ORANGE.

Cùng theo chân chúng tôi tìm hiểu về những điều thú vị từ đất nước Kimchi các bạn nhé!